WEBQUEST 6: JO TAMBÉ SÓC GAI

OBJECTIU:

Formar el respecte a l'orientació sexual des de la xarxa utilitzant les webs de recolzament a homosexuals i lesbianes.

DESENVOLUPAMENT: 

INTRODUCCIÓ: Utilitzant les webs dels diferents col·lectius de gais i lesbianes formar-se un judici crític, propi i personal sobre les opcions sexuals i el dret a la lliure elecció d'orientació sexual.

TASCA a) 

b) 

 

AVALUACIÓ: S’avaluarà la web final resultant valorant: L'originalitat en el disseny i l'esperit crític dels comentaris.

CONCLUSIÓ: La web pot ser com un espill del carrer, aprofitem-lo també per educar.

RECURSOS DE L'ALUMNAT: HOMES I DONES