WEBQUEST 4: PREN MESURES

OBJECTIU:

Buscar i obtenir informació sobre mètodes anticonceptius, les seues condicions d'ús correcte i convenient, els mètodes més apropiats per als adolescents i les possibilitats d'adquisició.

DESENVOLUPAMENT: 

INTRODUCCIÓ: Es tracta de seleccionar una pàgina seria i ben documentada sobre anticoncepció i navegar pels seus apartats fins trobar la informació que desitgem.

TASCA a) Visitar les pàgines següents i intentar contestar les següents preguntes per escrit:

Centre Jove d'anticoncepció i sexualitat: http://www.centrejove.org/home.htm

Dep. de Sanitat i Seguretat social de la Generalitat: http://www.gencat.net/sanitat/portal/cat/cssexu0.htm 

Centre de Salut Jove: http://es.geocities.com/pediaseu2000/sexe.htm

Sexualitat per a joves: http://mural.uv.es/sanvimi/Web/index.htm

QÜESTIONS:   

1.       Escriu els principals mètodes anticonceptius, d'acord amb la següent classificació: 

Naturals (6),

de Barrera (5), 

intrauterins (1),

hormonals (2), 

postcoitals (2) 

quirúrgics (2).

2.      Quins inconvenients comporta el mètode dels dies fèrtils? És segur per previndre embarassos? És apropiat pels adolescents?

3.  Quins incovenients psicològics té la marxa arrere? és eficaç per prevenir embarassos? i per prevenir la SIDA?

4.      Sobre el preservatiu: -Com se sap si un preservatiu està homologat? - On NO s’han de guardar els preservatius?- Hi ha preservatius per a les persones alèrgiques al làtex? Com són?- Els condons de sabors són fiables per al coit?- Com saps si se t’ha trencat el condó?- Els lubricants deterioren els preservatius?

5.  Quins requisits s'han d'acomplir per posar-se un DIU? Per a qui és aconsellable?

6.   Sobre la píndola: Una xica es pot prendre la píndola pel seu compte, per ex. la de la seua amiga? Per què?- Per prendre la píndola s’ha de ser major de 18 anys?- Quantes píndoles es prenen al mes?- Les drogues redueixen els efectes de la píndola? Per què?

  7. La píndola postcoital és avortiva? Es pot usar tan frequentment com un mètode anticonceptiu?

                        b) Elaborar una pàgina en Word de publicitat sobre l'ús del preservatiu, per a fer-ho haureu de pensar un títol, agafar algunes imatges adients  i pensar un text sobre les seues virtuts, manera de ficar-se'l, avantatges, etc.

AVALUACIÓ: S’avaluarà les contestacions correctes i completes a les qüestions plantejades, així com l'elaboració clara i atractiva de la pàgina de publicitat dels preservatius.

CONCLUSIÓ: Organitzar la informació caòtica que recorre la web és una de les missions fonamentals de l'educació, no podem abandonar l'alumnat davant la pantalla sense més orientació que el Google, per això activitats dirigides, acotades i concretes tenen el valor d'ajudar a ordenar els recurssos a l'abast.

RECURSOS DE L'ALUMNAT: POSA'T EL PRESERVATIU