WEBQUEST 3: VISIONS D'HOMES I DONES

OBJECTIU:

Seleccionar una pàgina de moda que mostre imatges d'homes i dones, i que, a través d'elles, aporte la visió dominant en masculí i femení.

DESENVOLUPAMENT: 

INTRODUCCIÓ: Es tracta de seleccionar una pàgina especialment representativa del món de la moda en tots els seus aspectes, roba, complements, calçat, bellesa... i navegar a la recerca de la visió dominant d'homes i dones que ens aporta.

TASCA a) Visitar la pàgina de solomoda i recòrrer les diferents seccions, entendre l'estructura i temàtica. Es tracta d'un recorregut breu del que hem d'extraure els diferents temes que tracta.

b) Crear una carpeta de nom "Papers socials" en Mis documentos. Dins d'aquesta carpeta crear-ne altra de nom "imatges".

c) Recòrrer la web anteriorment visitada i seleccionar i guardar en la carpeta "imatges" les fotos i imatges de dones i homes que més ens criden l'atenció. Intentarem guardar-ne de diferents edats i tipologia, així com procedents de diferents apartats, moda, calçat, bellesa, etc.

  d) Amb aquestes imatges elaborarem un pàgina web amb Word seguint els següents passos:

                - Obrir document nou Word

                - Anar a Tabla-Insertar-Tabla. Crear tabla de 7 Files i 3 columnes.

                - En cada cel·la de la part esquerra inserir imatges de dones, i en les de la part dreta les de homes, deixant la part central buida, per escriure les contestacions a les següents preguntes:

QÜESTIONS: 

1-   Quina diferència hi ha entre la roba masculina i la femenina? Fixat en el color, en la varietat, en la comoditat, en com està disposada (estesa, doblegada), etc. En quina postura es troben els personatges de les imatges? Provocativa? Insinuadora? Recatada? Desafiant?

2-  Quina diferència hi ha entre els ornaments (arracades, cinturons, collars, paraigües, passadors, mocadors, perfums, bosses, etc.) per a dona i per a home? Varien en quantitat? En qualitat i tipus? Per què creus tú que passa això?

3-  Hi ha alguna figura o rètol que parle de com ha de ser una dona o un home? Fixat sobretot en els productes de bellesa, de perruqueria, de maquillatge.

4-  Què se li exigeix a la dona per ser bella? I a l'home?

5-  Quina imatge donen en general dels homes? I de les dones?

e) Guardar l'arxiu de la pàgina en la carpeta "Papers socials" amb el nom dels membres del grup.

                        

AVALUACIÓ: S’avaluarà la web final resultant valorant: L'originalitat en el disseny i l'esperit crític dels comentaris.

CONCLUSIÓ: La web pot ser com un espill del carrer, aprofitem-lo també per educar.

RECURSOS DE L'ALUMNAT: HOMES I DONES