WEBQUEST 1: SEXUALITAT A LA XARXA

OBJECTIU:

Indagar la visió de la sexualitat que ens proporciona la xarxa

DESENVOLUPAMENT: 

INTRODUCCIÓ: Es tracta de descobrir la visió predominant de la sexualitat que la xarxa ens proporciona, sense aprofundir molt, només adonar-nos del tipus de pàgines, quantitat, to, perills, prohibicions....

TASCA: Acudir a cercadors reconeguts i buscar pàgines sobre sexualitat i educació sexual.

1. Obrir el buscador més conegut de la xarxa:  http://www.google.com/

2. Escriure la paraula "sexualitat" i demanar recerca.

3. Accedir a les 10 primeres pàgines que ens ha trobat el buscador. Es tracta de buscar pàgines per les paraules proposades, i després accedir a les deu primeres, només a les pàgines d’entrada, sense més i anotar en el quadre que proporcionem: l'adressa de la pàgina, el nom, si es pot accedir-hi  sense restriccions o si hi ha algun sistema que ens prohibeix l'accés, si la pàgina és lliure o de pagament, si hi ha fotos en portada, les paraules més cridaneres... 

ADRESSA

NOM

ACCÉS

LLIURE

FOTOS

PARAULES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Posteriorment el professor explicarà els filtres de que disposa el navegador i pels quals no han pogut accedir a alguna pàgina, i aclarirà els criteris de restricció. Per a l'Explorer anar a Herramientas-Opciones de Internet-contenido-Habilitar- Sexo-Desnudez i adonar-nos de la classificació que fa.

5. Retornar al buscador i buscar ara "educación sexual"

6. Accedir a les 10 primeres pàgines que ens ha trobat el buscador. Es tracta de buscar pàgines per les paraules proposades, i després accedir a les deu primeres, només a les pàgines d’entrada, sense més i anotar en el quadre que proporcionem: l'adressa de la pàgina, el nom, si es pot accedir-hi  sense restriccions, si la pàgina és lliure o de pagament, si hi ha fotos en portada, les paraules més cridaneres... 

ADRESSA

NOM

ACCÉS

LLIURE

FOTOS

PARAULES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Reflexionar sobre les següents qüestions:

            a) Et sembla bé que es restringisquen els llocs d'internet que parlen sobre sexualitat? Ho faries als teus fills quan en tingues? Quins riscos creus que comporten, principalment?

            b) La classificació d'actes sexuals que fa el navegador, et sembla apropiada? Té perill? Què et sembla que s'equipare a la violència? Creus que podria haver altre criteri restrictiu? Per exemple si és un lloc de pagament?

            c) De les dues recerques que hem fet, quina et sembla que aporta resultats més educatius?

            d) Alguna pàgina de les que has visitat, t'ha cridat l'atenció pel seu caracter instructiu o interessant?

AVALUACIÓ: S’avaluarà el quadre final complet i la reflexió escrita sobre les questions

CONCLUSIÓ: Els perills de la sexualitat a internet semblen ser més greus que a la vida real, si ens guiem per les restriccions que emprem en el seu ús internàutic.

WEBQUEST 2: INFORMACIÓ SEXUAL