HOMES I DONES

Aquest és el resultat del treball a l'aula d'informàtica amb el nostre alumnat sobre la webquest 3:

1r. ESO 4t. ESO

Julio i Maria

Arantxa, Lucía i Elena

Dani i Laura

Dafne i Raquel

Pandora

Iris i...Patricia

Quique i Jose

Javi

Julio i Toni

Sara i María

Maite i Inés

Marisa i María

Raquel i Soraya

Noemí

Roberto

Sergio i Julián