L'ÈTICA QUE ES FA A INTERNET

Recursos a la xarxa

Cibernous. Una magnífica web per buscar informació sobre els autors de filosofía, amb actvitats divertides per repassar.
Página de Diego Reina. Ací hi ha molts textos íntegres de filòsofs clàssics i de clàssics de la literatura.
Filòpolis. Magnífica web del professor Enric Vallmajó imprescindible per iniciar-se en Ètica i filosofia. Molt adequada per l'alumnat.
Filoètica. Una web molt interessant per a alumnat i professorat.
Proyecto de Filosofia en español. Un referent per a l'estudi de la filosofia en la xarxa
Filosofar.com. Una interessant introducció a la filosofia
Portal de filosofia internáutica. Una bona manera d'estar al dia en la filosofia

Index