COM ENSENYAR ÈTICA AMB INTERNET

Recursos per treballar a la xarxa.

Webquest 

Què es?

D'acord amb el seu creador, un WebQuest es “una actividad de indagación/investigación enfocada a que los estudiantes obtengan toda o la mayor parte de la información que van a utilizar de recursos existentes en Internet. Las WebQuests han sido ideadas para que los estudiantes hagan buen uso del tiempo, se enfoquen en utilizar información más que en buscarla, y en apoyar el desarrollo de su pensamiento en los niveles de análisis, síntesis y evaluación”.

Parts

Introducció

 

 

La INTRODUCCIÓ ha de proveir a l'estudiant de la informació bàsica, orientar-lo sobre la tasca a desenvolupar i el que ha de fer. A més ha de ser atractiva i divertida per als estudiants per a que els motive i incite a treballar i buscar. Hem de buscar temes interessants que obliguen els estudiants  a pensar durant el procés de recerca i després d'ell.

 

 

Tasca

 

La TASCA és una descripció formal de alguna cosa realitzable i interessant, que els estudiants hauràn de portar a terme al final de la WebQuest. Podría ser un producte tal com una presentació multimèdia, una exposició verbal, una cinta de video, construir una pàgina Web o realitzar una obra de teatre

 

Procés

 

 

El PROCÉS descriu les passes que l'estudiant ha de seguir per portar a terme la tasca, amb els enllaços inclsos en cada pas. Pot fer-se mitjançant estratègies per dividir les Tasques en Subtasques i descriure els papers que han de ser representats o les perspectives que ha de prendre cada estudiant. La descripció del procés ha de ser relativament curta i clara.

 

 

Recursos

 

 

Els  RECURSOS consisteixen en una llista de "sites" Web que el professor ha localitzat per ajudar a l'estudiant a completar la tasca. Aquestos són seleccionats prèviament per que l'estudiant puga enfocar la seua atenció en el tema en compte de navegar a la deriva. Amb frequència, té sentit dividir el llistat de Recursos per que alguns s'examinen per tot el grup, mentre que altres Recursos corresponguen als subgrups d'estudiants que representaràn un paper específic o prendràn una perspectiva en particular.

 

 

Avaluació

 

 

L'AVALUACIÓ ha de ser justa, clara, consistent i específica per al conjunt de Tasques. S'han de tenir clars els criteris abans de començar l'activitat, i l'alumnat ha de conèixer què és el que se li valorarà i què no.

 

 

Conclussió

 

 

En darrer lloc, la CONCLUSIÓ resumeix l'experiència i estimula la reflexió entorn del procés de tal manera que es generalitze allò aprés.  "S'aprén fent, però s'aprén millor parlant entorn del que s'ha fet".

 


ENLLAÇOS
Web d'Isabel Pérez
Webquest catalana
Una webquest ètica

 QUINA ÉS L'ÈTICA QUE ES FA A INTERNET

Index