PER QUÈ 

ENSENYAR ÈTICA AMB INTERNET

1. Per una qüestió d'igualtat: cal superar la "fisura digital" i l'alumat ha de tenir accés a les Noves Tecnologies de la Comunicació independentment del seu nivell econòmic o educatiu.

2. Per una qüestió ètica: L'internet afavoreix el desenvolupament moral i s'inspira en els valors il·lustrats, de fet és la realització del desig enciclopedista.

3. Per una qüestió democràtica: L'internet comparteix els valors de la democràcia deliberativa.

4. Per una qüestió pedagògica: L'internet aporta una motivació amb efecte "Mc Guffin" que atrau a l'alumnat a la reflexió ètica.

 

Index