COM ENSENYAR ÈTICA AMB INTERNET

RECURSOS per treballar a la xarxa.

Elaborar o utilitzar continguts en format electrònic

 

  • Hem de tenir en compte les característiques del format HTML o PDF,és a dir format llibre electrònic, que té certes característiques molt interessants per a la educació.

 

  • Una edició electrònica   aporta els índexs i els menús jerarquitzats, les finestres de recerca i estableix els enllaços (links) entre els diferents paràgrafs, definicions de paraules i aclariments, per mitjà d´icones, dibuixos, imatges, esquemes o mapes conceptuals, tot plegat en un espai únic. Els mecanismes de recerca -anomenats de navegació- aporten un avantatge al mijà telemàtic respecte dels altres mitjans de comunicació. Permeten posar en relació els continguts esmentats d´una forma immediata. Els enllaços ajuden l´usuari a moure´s per l´espai d´un text i possibiliten una recerca d´acord amb el seu nivell acadèmic.

 

  • La navegació permet, per exemple, tenir directament a la mà -amb una simple "clicada-": la informació respecte d´un filòsof, el nom del qual ha aparegut en un moment determinat de la lectura; la descripció d´un fet històric d´una època determinada; el visionat d´una pel·lícula o d´una audició musical.

 

  • Degudament ensinistrat en l´ús d´aquest mitjà l´alumne pot realitzar, a més a més, una activitat d´autoaprenentatge, sense necessitat d´establir hores de recuperació o separacions de grups per causa de la diferència de nivells a l´aula.

 

Elaboració de activitats d'autoaprenentatge

Index