COM ENSENYAR ÈTICA AMB INTERNET

 

LES APLICACIONS DIDÀCTIQUES a la xarxa.

Aleshores, potser, la pregunta que ens hem de fer és: què es pot aprendre, filosòficament parlant, a través d’Internet? Doncs, es pot aprendre:

  • A distingir conceptes com els d’ètica / moral, determinisme / indeterminisme, evolució / involució / progrés, entre molts d’altres. En algunes de les webs analitzades es poden trobar exercicis d’aquest tipus.

  • A argumentar les pròpies idees a través de fòrums o xats temàtics, ja sigui en la mateixa aula d’informàtica de l’Institut, d’algun organisme públic o des de casa.

  • A saber què varen dir sobre alguns temes els filòsofs més representatius de les diferents èpoques històriques, per exemple: identificant textos sobre conceptes quevan tractar; o trobant les idees principals dels fragments d’alguna de les seves obres cabdals.

  • A descobrir fal·làcies i discursos erronis, a través d’exercicis interactius on cal trobar errors o completar textos,

  • A raonar de manera lògica descobrint i solucionant enigmes, amb exercicis sobre lògica...

  • A saber com fer comentaris de textos, a trobar les idees principals d’un text, a fer dissertacions, treballs...

Aquestes només són algunes de les aplicacions didàctiques que podem trobar navegant per Internet. Recursos, tots ells, que aporten el seu gra de sorra a l’aprenentatge filosòfic.

 

 

 

Presentem una enumeració succinta de les aplicacions de la informàtica a l´ensenyament de la filosofia:

- Posar en relació diferents àmbits temàtics

- Confegir mapes conceptuals, esquemes

- Respondre a les qüestions que es puguin plantejar dins del mateix programa informàtic

- Realitzar exercicis de comprensió de textos amb qüestionaris i solucionaris que facilitin l´auto-avaluació

- Facilitar la recerca sobre fonts d´informació o agents de comunicació a través dels cercadors electrònics

- Establir debats susceptibles de ser plantejats entre alumnes de diferents centres, a nivell nacional i europeu, per mitjà dels CHATS

- Elaborar programes editats electrònicament de cara a un autoaprenentatge.

D´aquí la meva proposta d´utilitzar l´Internet com a eina pedagògica, comprovar el grau de la seva utilitat i elaborar un programa-model de tasques filosòfiques en edició electrònica. A més, aquest tipus d´edició permet la seva difusió a nivell local, però també nacional i europeu.

 

RECURSOS PER TREBALLAR A LA XARXA

FILOSOFIA AL CARRER Web de Lluis Alegret Biosca
Philosophie et Internet Web francesa de reflexió sobre internet

Index