EDUCAR EN LA IGUALTAT

MULTICULTURALISME

EDUCACIÓ

 

 

ES POT EDUCAR EN LA IGUALTAT?

ÉS EL MULTICULTURALISME UNA PROPOSTA EDUCATIVA REALISTA?

Educar en la igualtat és un repte que l'escola no pot abandonar, quasi tots els centres educatius, si no tots, plantegen la igualtat com un eix vertebrador de la seua proposta educativa. Però com es pot fer això? Com podem educar en la igualtat? I com podem fer-ho des de l'àrea d'ètica? 


Nosaltres pensem que des de la ètica podem articular una educació per la igualtat sempre que integrem diversos aspectes educatius més amples que el de la pura teoria ètica. Pensem que la teoria ètica és més bé un punt d'arribada que, proposat després de plantejats els problemes de les desigualtats realment existents, aporta un rerafons racional i una convicció personal en els ideals igualitaris.


Les desigualtats realment existents poden ser les donades per raons de sexe, opció sexual, oritge social o nacional i, per descomptat, les donades per raons d'oritge ètnic. En aquesta programació hem optat per les desigualtats d'oritge ètnic, més conegudes per racisme, sobretot perquè està configurant-se com una de les principals causes de disgregació social en l'actualitat a conseqüència del fenòmen de la immigració. El perill d'una societat dual és un dels reptes que més poden preocupar l'actual estat democràtic:

"La sociedad dual, vituperada por la izquierda antes de su llegada al poder, está hoy bien instalada. Sociedad dual en la escuela,(...) Sociedad dual en la vivienda,(...)
Pero mientras nos preguntamos todavía por las terribles consecuencias de una sociedad dual, los elementos informativos que contiene este artículo invitarían más bien a pensar en la idea de sociedad rota. No existe vida común sin cohesión social. O esto, o el tribalismo bajo su forma más moderna: las microcomunidades étnicas, presa de los nacionalismos más exclusivos, incluso del racismo, consagrándose por completo a destruirse a sí mismas y produciendo exclusivamente desdichas y ruina."

Muchnik, Nicole. Trabajo y exclusión.Letra internacional, nº 37. 1995. p.54


És per aquest perill, el de convertir la nostra societat en una societat dual, on l'exclusió siga la característica definitòria, pel que pensem que l'escola no pot abandonar el repte d'educar en la igualtat, en la integració,en el respecte de la diferència. Açò mateix afirma Fernando Savater en el següent text:

Sin embargo, esa misma neutralidad crítica responde a su vez a una determinada forma política, ante la que ya no se puede ser neutral en la enseñanza democrática: me refiero a la democracia misma. Sería suicida que la escuela renunciase a formar ciudadanos demócratas, inconformistas pero conforme a lo que el marco democrático establece, inquietos por su destino personal pero no desconocedores de las exigencias armonizadoras de lo público. En la deseable complejidad ideológica y étnica de la sociedad moderna, tras la no menos deseable supresión del servicio militar obligatorio, queda la escuela como el único ámbito general que puede fomentar el aprecio racional por aquellos valores que permiten convivir juntos a los que son gozosamente diversos

Y esa oportunidad de inculcar el respeto a nuestro mínimo común denominador no debe en modo alguno ser desperdiciada. No puede ni debe haber neutralidad por ejemplo en lo que atañe al rechazo de la tortura, el racismo, el terrorismo, la pena de muerte, la prevaricación de los jueces o la impunidad de la corrupción en cargos públicos; ni tampoco en la defensa de las protecciones sociales de la salud o la educación, de la vejez o de la infancia, ni en el ideal de una sociedad que corrige cuanto puedeel abismo entre opulencia y miseria. ¿Por qué? Por- que no se trata de simples opciones partidistas sino de logros de la civilización humanizadora a los que ya no se puede renunciar sin incurrir en concesión a la barbarie.

Fernando Savater. El valor de educar. Ariel. p.165-6

De fet, si atenem als ultims descobriments dels científics, el racisme és científicament insostenible, doncs el mateix concepte de raça és incoherent i imprecís.

        «Les poblacions humanes actuals s'assemblen genèticament les unes a les altres, tot i que tenen aspectes físics molt diversos. De fet, la «carrosseria» del cos, l'aspecte extern -color, forma, dimensió-, tot el que està en contacte directe amb l'entorn, tot això és molt inestable i va evolucionar ràpidament després de les primeres migracions. En canvi, el «motor», tot el que és interior, no canvia: els dos-cents onze ossos que formen l'esquelet humà no han canviat gaire des dels primers avantpassats primats; encara que la presència d'aquest gen o d'aquell altre difereixi una mica segons els pobles, el material genètic de tots els éssers humans actuals continua estant fet a partir del mateix estoc ancestral comú de l'espècie. 

Aquest patrimoni comú ens ve dels cinc o deu mil «reproductors» de la prehistòria. Amb el pas del temps ha augmentat fins als sis mil milions d'exemplars actuals, però és el mateix! D'altra banda, si ajuntem tots els gens actuals, trobem un patrimoni genètic semblant al que es troba a l'est de l'Àfrica, al Pròxim Orient i a la península índia.
«Hi ha persones que encara creuen en la possibilitat de dividir la humanitat en races ben diferenciades. És impossible. Totes les classificacions que es poden inventar són arbitràries per força. Dir que els humans no es poden classificar no significa que no tinguin diferències. Al contrari: la diversitat dels humana és immensa, extrema. És desconcertant. Tots plegats formem una sola espècie, tots tenim el mateix repertori de gens, tots hem sortit dels mateixos avantpassats, tots parlem llengües diferents derivades d'una mateixa llengua. I, com a individus, cadascun de nosaltres és únic. En realitat, l'espècie humana és composta de casos particulars. Tothom és diferent de tothom. Des dels nostres primers avantpassats, vuitanta mil milions d'éssers humans s'han succeït a la Terra. I tanmateix no hi ha hagut mai ningú com vostè ni com jo en tota la historia de l'home. O sigui que tots som diferents. I tots som parents...»
Langaney, Clottes, Guilaine, Simonnet. La història més bella de l'home. Com la Terra es va fer humana, Edicions 62, Barcelona, 1998

Ara bé, no podem oblidar que el racisme és un virus que pot canviar de cara i adaptar-se a les noves circumstàncies, i així el perill avui no és tant un racisme cientificista (típic del segle XIX) com un racisme cultural, que és el que anuncia i prevé el següent text:

El racismo biológico no es la única manera de justificar la exclusión de un grupo humano considerado inferior, ni tampoco hay que atribuirle una responsabilidad mayor en el conjunto de situaciones de discriminación y de intolerancia que se producen en la actualidad. Hoy existen nuevas fuentes racionalizadoras para la desigualdad y la dominación que no se inspiran en razones genéticas, sino en la presunción de que ciertos rasgos temperamentales –positivos o negativos– son parte inseparable de la idiosincrasia de un grupo humano y permiten una jerarquización moral. El racismo cultural da por sentado que una cierta identidad colectiva implica unas características innatas, de las que los miembros individuales son portadores hereditarios, y que forman parte de un programa similar al genético.(...)

El racismo cultural desprecia a los otros y atribuye unos rasgos negativos a su "identidad étnica", a la vez que elogia las virtudes del temperamento nacional o étnico de su propio grupo. Al defender el derecho a preservar una pureza cultural inexistente, el grupo se protege de cualquier contaminación posible y para hacerlo margina, excluye, expulsa o impide el acceso de los presuntos agentes contaminadores. Esto es consecuencia de la preocupación obsesiva del racismo cultural por mantener la integridad y la homogeneidad de lo que considera un patrimonio cultural específico del grupo. 

Delgado Ruiz Manuel . Dinámicas identitarias y espacios públicos. Revista cidob nº 36


L'alternativa a aquest racisme no pot ser altre que una educació intercultural que ens immunitze front aquest virus mutant del racisme. I aquestes poden ser les característiques d'aquesta educació que fomenten el diàleg intercultural:

Por mi parte, no quisiera acabar este artículo sin intentar sintetizar algunos de los objetivos de la comunicación intercultural. En primer lugar, se trataría de establecer los fundamentos del intercambio intercultural. Se debe empezar un diálogo intercultural para conocer a los otros. Este diálogo debe ser crítico, pero también autocrítico. Como apunta Weber (1996), la interculturalidad, bien entendida, empieza por uno mismo. En segundo lugar, hay que eliminar los estereotipos negativos que cada cultura produce de las otras culturas. A lo largo de la historia, los pueblos han deshumanizado a los otros pueblos, porque han querido representarlos como sus enemigos. Este proceso ha permitido la creación del otro inhumano. Tengamos en cuenta que algunos de estos estereotipos siguen siendo de uso habitual en las culturas. De hecho lo que se está reclamando con la interculturalidad es un cambio de mentalidad. En tercer lugar, se trata de iniciar la negociación intercultural (Pinxten, 1996). Es importante iniciar la negociación a partir de una posición de igualdad. Esto no significa ignorar la existencia de los poderes internacionales desequilibradores. Hay que ser consciente de esta circunstancia y, dentro de lo posible, intentar un reequilibrio. En cualquier caso, ni el paternalismo ni el victimismo son actitudes positivas para la negociación intercultural. Tampoco hay que caer en la ingenuidad de un voluntarismo ciego. La apuesta por la interculturalidad se va a ver enfrentada no sólo a las posturas intransigentes del racismo cultural, sino también a los intereses políticos y económicos de los Estados que van creando la imagen de los enemigos según sus conveniencias históricas. La guerra del Golfo ha sido, sin duda, un buen ejemplo de desinformación, de censura y de manipulación de los estereotipos negativos por parte de los medios de comunicación (Chillón et al.,1991). En cuarto y último lugar, hay que proceder a la relativización de nuestra cultura que nos llevará a la comprensión de otros valores alternativos y, eventualmente, a su aceptación. Esto nos aproximará cada vez más a una identidad intercultural que nos permitirá reconocer que los valores de nuestra cultura no son únicos, sino simplemente quizás preferibles, y que las otras culturas también tienen contenidos válidos. Para finalizar, quisiera decir que los contactos entre culturas han sido durante demasiado tiempo un espacio de confrontación. La interculturalidad pretende que, lo antes posible, se conviertan en un espacio de negociación, que debe tender a ser un espacio de cooperación, para acabar siendo simplemente un espacio de humanización.
Rodrigo Alsina Miquel. Elementos para una comunicación intercultural. Revista Cidob nº36

 

I és que el repte social de la immigració és una realitat a la que no podem tancar els ulls, i si ho fem, correm el risc de generar autèntiques societats dividides, com deiem al principi, per això Sami Nair proposa una integració realista i enriquidora de la població immigrant com a unica solució als problemes de les societats multiculturals del futur pròxim:

Está claro que si los principales países implicados recurren a la inmigración masiva, asistiremos a una modificación étnica sustancial de sus poblaciones. Evidentemente, esto es imposible. Por meras razones de identidad, ningún país se arriesgará a hacer entrar en 10, 15 o incluso 20 años, a 23 (Francia), 26 (Italia) o 44 millones (Alemania) de inmigrantes, pues ninguna sociedad puede aceptar un cambio de tanta importancia en tan poco tiempo. Éste es el argumento principal de fondo para relativizar el sentido del informe de la ONU. Pero ningún país rico podrá tampoco prescindir, en el futuro, de los inmigrantes. Por tanto, hay que establecer políticas contractuales a largo plazo con los países abastecedores de mano de obra, organizar los flujos, fomentar los contratos temporales, integrar realmente -a través de la escuela, de la cultura, de la participación ciudadana- a aquellos que ya están aquí, y por último, y no es la menor de las responsabilidades, procurar no asustar a los ciudadanos de los países de acogida. Ninguna política de emigración puede tener éxito si los pueblos se oponen a ella. Ésta es la principal lección que puede sacarse de las últimas décadas del siglo que acaba de terminar que vio renacer, a escala masiva y en países fuertemente democratizados, el racismo, la xenofobia y la exclusión étnica. Pero también sabemos que todas las identidades se van a transformar: ésta es una certeza para el siglo XXI. Más vale prepararse para ello, es decir, educar a los pueblos, en vez de confiar ciegamente en las leyes del mercado. 

Sami Naïr. Inmigrantes para vivir mejor. El País. 27-01-2000. nº 1364 

Per aconseguir açò pensem que cal potenciar l'educació en la igualtat i en els ideals democràtics com a referent clar i regulador de tota la tasca educativa:

Durante siglos, la enseñanza ha servido para discriminar a unos grupos humanos frente a otros: a los hombres frente a las mujeres, a los pudientes frente a los menesterosos, a los ciudadanos frente a los campesinos, a los clérigos frente a los guerreros, a los burgueses frente a los obreros, a los «civilizados» frente a los «salvajes», a los «listos» frente a los «tontos», a las castas superiores frente y contra las inferiores. 

Universalizar la educación consiste en acabar con tales manejos discriminadores: aunque las etapas más avanzada de la enseñanza puedan ser selectivas y favorezcan la especialización de cada cual según su peculiar vocación, el aprendizaje básico de los primero años no debe regatearse a nadie ni ha de dar por supuesto de antemano que se ha «nacido» para mucho, para poco o para nada. Esta cuestión del origen es el principal obstáculo que intenta derrocar la educación universal y universalizadora Cada cual es lo que demuestra con su empeño y habilidad que sabe ser, no lo que su cuna—esa cuna biológica, racial, familiar, cultural, nacional, de clase social, etc.—le predestina a ser según la jerarquía de oportunidades establecida por otros.

Fernando Savater. El valor de educar. Ariel. p.153

Una pàgina molt interessant per aconseguir recursos educatius sobre multiculturalisme i més temes és la xarxa de recursos telemàtics de la Generalitat de Catalunya. Entra i busca allò que necessites:

INICI                                     MENU